Master thesis

Van 2017 – 2019 heb ik de Executive Master Corporate Communication gevolgd aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University. Mijn master thesis gaat over vertrouwen in kernenergie en kun je hier lezen en downloaden.

Persbericht (download PDF-versie)

Een derde van bevolking positief over kernenergie

21 januari 2020 – Er is potentie om in de samenleving een dialoog te voeren over de toekomstige rol van kernenergie, concludeert Ted van Hintum op basis van onderzoek uitgevoerd door Motivaction. Eén op de drie mensen staat positief tegenover kernenergie. Evenveel mensen zijn neutraal over deze energiebron en een vijfde ziet kernenergie als negatief. Ook wil één op de vier mensen geïnformeerd worden over de voordelen en/of nadelen van kernenergie. Het vertrouwen in de informatiebronnen loopt echter uiteen: wetenschappers worden het meest vertrouwd, journalisten het minst.

De algemene houding tegenover kernenergie is verspreid: 32 procent van de bevolking staat (heel) positief tegenover deze energiebron, 33 procent is neutraal, 22 procent is (heel) negatief en 13 procent weet het niet. Nederlanders hebben het meest vertrouwen in kernenergie als een relatief goedkope, schone, ruimtelijk efficiënte en onafhankelijke energiebron. Het veilig opslaan van het afval vertrouwen zij niet.

Dialoog is mogelijk
Van de ondervraagden wil 22 procent geïnformeerd worden over de voordelen van kernenergie en 24 procent over de nadelen (beide antwoordmogelijkheden waren mogelijk). 56 procent heeft geen behoefte aan meer informatie en 16 procent heeft geen mening. Dit betekent dat in totaal 28 procent informatie wil ontvangen over de voor- en/of nadelen.

“Het spreken over kernenergie als mogelijke energiebron is lang taboe geweest,” zegt Van Hintum. “Standpunten over kernenergie komen vaak gepolariseerd naar buiten wat een dialoog belemmert. Ik ben geen uitgesproken voor- of tegenstander maar vind wel dat er in het licht van de energietransitie over gesproken moet kunnen worden. De onderzochte aspecten rond kernenergie worden in meerderheid vertrouwd, met uitzondering van het veilig opslaan van het afval. Een grote groep mensen staat actief open om zich te laten informeren. Dit bij elkaar genomen biedt potentie om een dialoog te voeren over de toekomstige rol van kernenergie in Nederland,” aldus Van Hintum.

Wetenschappers belangrijke informatiebron
Als het aankomt op informatiebronnen over de voor- en nadelen van kernenergie, worden nucleaire wetenschappers het meest vertrouwd. Journalisten zijn volgens de respondenten het minst betrouwbaar. Milieuorganisaties nemen een middenpositie in.

Van Hintum: “Vertrouwen is een voorwaarde om een dialoog te kunnen voeren. Wetenschappers, journalisten en milieuorganisaties spelen een belangrijke rol omdat zij van nature een verantwoordelijkheid hebben om te informeren. Echter, het vertrouwen in wetenschappers is hoog, in journalisten laag en het is verspreid over geslacht, leeftijd en opleidingsniveau voor vrijwel alle informatiebronnen, waaronder milieuorganisaties. Er is geen consensus over wie op dit domein kan worden vertrouwd. Dit maakt een dialoog lastig.”

Opvallende verschillen binnen bevolking
Er zijn opvallende verschillen binnen de bevolking: mannen, mensen van 25 – 34 jaar en mensen met een hogere opleiding hebben significant meer vertrouwen in kernenergie en in de onderzochte informatiebronnen. Vrouwen en mensen met een lagere opleiding hebben significant minder vertrouwen in kernenergie en in de informatiebronnen. Dat laatste geldt ook voor mensen ouder dan 55 jaar. Er is één uitzondering: milieuorganisaties worden niet vertrouwd door mannen en wel door vrouwen.

Over het onderzoek
Onderzoeksbureau Motivaction ondervroeg via haar gecertificeerde StemPunt-panel 1.091 mensen van 18 – 75 jaar. De resultaten zijn representatief voor de Nederlandse bevolking onder meer voor geslacht, leeftijd en opleiding. Meer informatie: motivaction.nl.

TABEL 1
Tabel 1 geeft antwoord op de gestelde vraag:
“Als kernenergie in Nederland geproduceerd wordt als één van de energiebronnen voor Nederland, in welke mate heb je vertrouwen in de volgende aspecten van kernenergie?”
De aspecten werden telkens in willekeurige volgorde voorgelegd.

TABEL 2
Tabel 2 geeft antwoord op de gestelde vraag:
“Als je meer informatie zou willen over de voordelen en/of de nadelen van kernenergie, in welke mate heb je dan vertrouwen in onderstaande informatiebronnen?”
De bronnen werden telkens in willekeurige volgorde voorgelegd.

Contact

Heb je een vraag n.a.v. persbericht of thesis? Neem dan contact met me op.