CV

top

Loopbaan

top

Opleiding

top

Meer

Loopbaan

april 2020 – heden

Sociaal-Economische Raad
Senior communicatieadviseur/persvoorlichter
De Sociaal-Economische Raad (SER) is de belangrijkste adviesraad voor de Nederlandse regering en het parlement over sociaal-economische vraagstukken. In de SER werken ondernemers, werknemers en onafhankelijke kroonleden samen. Zij stellen (on)gevraagde adviezen op. Ook faciliteert de SER akkoorden en multi-stakeholder samenwerkingen, zoals de convenanten op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bij de SER houd ik me met name bezig met die samenwerkingen, zie de speciale website.

aug 2019 – dec 2019

Studiebreak
Afronding Master in Corporate Communication aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University (cum laude), zie master thesis. top

2009 – juli 2019

Wecycle
Manager Corporate Communicatie
Manager PR, Marketing & Communicatie

Deze uitvoeringsorganisatie voor de inzameling en recycling van e-waste gepositioneerd van een anonieme service naar een herkenbaar kwaliteitsmerk voor opdrachtgevers, inzamelpartners (gemeenten en retail), stakeholders en media, en correct gedrag bij de consument gestimuleerd via crossmedia-campagnes, PR (tevens woordvoerder), events en samenwerkingen met derden.
Communicatie- en marktsegmentatie-onderzoek.
Regie voeren op communicatie binnen zeer complexe omgeving.
Bijdrage aan organisatiestrategie als MT-lid.
Direct leiding geven aan vier personen en indirect aan kring van externen (PR, onderzoek, offline/online advertising, social media, events, educatie, videoproducties).
Lid Workgroup Communications van internationaal WEEE Forum. top

2007 – 2009

ICT-Office (nu NLdigital)
Manager Communicatie
Na enkele jaren van nagenoeg stilval heb ik de profilering van deze ondernemersvereniging voor de ICT-branche opnieuw opgezet, lijn aangebracht in communicatie-inhoud, -vorm en intern proces en nieuwe corporate middelen ontwikkeld. Hierdoor zijn het imago richting achterban en de zichtbaarheid van de organisatie in de vakmedia sterk verbeterd. top

2004 – 2006

Rijksgebouwendienst (nu onderdeel Rijksvastgoedbedrijf)
Senior Communicatieadviseur/Plv. Hoofd Communicatie
Voor deze organisatie was ik onder meer de inhoudelijke coach van de negen communicatieadviseurs uit het team en adviseur van de DG voor interne communicatie rond een verandertraject met het middle management. top

2001 – 2004

Ministerie Algemene Zaken/RVD
Senior Communicatieadviseur
Vanuit de Rijksvoorlichtingsdienst/Dienst Publiek en Communicatie was ik onder meer communicatieadviseur en begeleider van de merkontwikkeling van het Rijk als werkgever op de arbeidsmarkt en coördinator van het communicatie-, media-, AV- en juridisch advies en van het kwalitatief en kwantitatief onderzoek. top

1998 – 2001

Origin Nederland / Atos
Hoofd Communicatie
Senior Communicatieadviseur & Manager interne communicatie

top

1994 – 1998

Damming, Dorreboom & Partners (nu Van der Hilst Communicatie)
Communicatieadviseur
top

1990 – 1994

Van Luyken Communicatie Adviseurs
Communicatieadviseur
top

Opleiding (selectie)

2017 – 2019

Rotterdam School of Management, Erasmus University (ga erheen)
Master’s Degree (cum laude) in Corporate Communication.
Honorary Mention voor Andreas Award for Innovation in Corporate Communication 2019.
Zie ook de pagina master thesis. top

2012

Language Institute Regina Coeli (ga erheen)
Intensieve, vijfdaagse individuele training om het gesproken Engels, de grammaticale kennis en de uitspraak te verbeteren en de Engelse woordenschat uit te breiden. top

2005 – 2006

samen koken tijdens training

Van Harte & Lingsma (ga erheen)
Communicatie, interactie en managementvaardigheden
(KIM nl) top

1986 – 1990

Hogeschool Utrecht (ga erheen)
Communicatie, Bachelor’s Degree top

Meer

2018 – heden

Hogeschool Utrecht, Instituut voor Communicatie (ga erheen)
Lid Beroepenveldcommissie top

2015 – heden

The Route
in studio

Coverband The Route (ga erheen)
Drummer (en beslist geen zang) van deze leuke pop coverband top

1999 – 2003

UCK-bijeenkomst bij BNR

Utrechtse Communicatiekring (ga erheen)
Bestuurslid en penningmeester top

1994 – 1997

Stedelijk Overleg Kommissies BO-EX (STOK)
Bestuurslid en voorzitter top